ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Ngày 12/6/2015, Đảng bộ Học viện Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Thu làm Bí thư Đảng ủy.
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thu
 
 
Ngày 7/5/2010, Đại hội Đảng bộ Học viện Tư pháp đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc Học viện được bầu làm Bí thư Đảng ủy.
 
 
Ngày 14/6/2005, Đại hội Đảng bộ Bộ phận Học viện Tư pháp lần thứ nhất đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng ủy  gồm 05 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc Học viện - Bí thư; Đồng chí Phan Chí Hiếu, Trưởng khoa Đào tạo Thẩm phán - Phó Bí thư; các đồng chí Phương Văn Ngọc, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Đào tạo Luật sư  và Lê Thị Hà, Trưởng khoa Đào tạo Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác: Đảng ủy viên.
 
Ngày 20/4/2004 Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 22/QĐ-ĐU thành lập Đảng bộ bộ phận Học viện Tư pháp trực thuộc Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp. Đảng bộ có 33 đồng chí đảng viên. Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc Học viện giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phan Hữu Thư, Giám đốc Học viện giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức Đảng ủy viên.
 
Ngày 27/3/2000, Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 21/QĐ-ĐU thành lập Chi bộ Trường Đào tạo các chức danh tư pháp trực thuộc Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp. Chi bộ có 13 đồng chí đảng viên. Đảng ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc nhà trường giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Phan Hữu Thư, Giám đốc nhà trường giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức Chi ủy viên. 
 
Ngày 05/7/1996, Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội đã ra Nghị quyết số 08/NQ-ĐU thành lập Chi bộ Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội. Chi bộ có 04 đồng chí đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Huyên được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ.