ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

STT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 BAN GIÁM ĐỐC Nguyễn Xuân Thu Giám đốc
2 Nguyễn Trường Thiệp Phó giám đốc
3 Trương Thế Côn Phó giám đốc
4 Nguyễn Minh Hằng Phó giám đốc
       
5 KHOA ĐÀO TẠO
LUẬT SƯ
Nguyễn Minh Hằng Trưởng khoa
6 Vũ Thị Hoà Phó trưởng khoa
7 Ngô Thị Ngọc Vân Phó trưởng khoa
8 Lê Mai Anh Giảng viên chính
9 Lê Thu Hằng Giảng viên chính
10 Tống Thị Thanh Thanh Trưởng bộ môn 
11 Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng bộ môn
12 Nguyễn Thanh Mai Trưởng bộ môn
13 Nguyễn Thị An Na Phó trưởng bộ môn
13 Hà Hữu Dụng Giảng viên
15 Vũ Thị Hương Giảng viên
16 Cao Thị Ngọc Hà Phó trưởng bộ môn
17 Lê Thu Thảo Phó trưởng bộ môn
18 Nguyễn Thị Thu Minh Giảng viên
19 Nguyễn Thị Thuý Hà Giảng viên
20 Trần Thị Thanh Thủy Giảng viên
21 Trần Thị Kim Oanh Giảng viên
22 Lương Văn Tuấn Giảng viên chính
23 Nguyễn Tường Vi Trợ lý khoa
24 Bùi Thị Thu Hằng Trợ lý khoa
       
25 KHOA ĐÀO TẠO CHUNG NGUỒN THẨM PHÁN, 
KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ
Lê Thị Thuý Nga Trưởng khoa
26 Quách Đình Lực Phó trưởng khoa
27 Nguyễn Thị Hạnh Trưởng bộ môn
28 Nguyễn Kim Chi Phó trưởng bộ môn
29 Trần Thị Huyền Trang Giảng viên
30 Nguyễn Mai Hương Giảng viên
31 Lê Thị Nhàn Giảng viên
32 Phạm Thị Ngọc Thảo Trợ lý khoa
       
33 KHOA ĐÀO TẠO 
CÁC CHỨC DANH 
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Trần Thanh Phương Trưởng khoa
34 Bùi Nguyễn Phương Lê  Phó trưởng khoa
35 Cao Thị Kim Trinh Phó trưởng bộ môn
36 Nguyễn Thanh Thủy Giảng viên cao cấp
37 Nguyễn Thị Phíp Giảng viên chính
38 Lê Thị Thanh Hằng Trợ lý khoa
       
39 KHOA ĐÀO TẠO
CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP KHÁC
Phạm Thị Thuý Hồng Trưởng khoa
40 Lại Thị Bích Ngà Phó trưởng khoa
41 Lê Thị Hương Giang Trưởng bộ môn
42 Lê Thị Trang Giảng viên
43 Đỗ Phương Thảo Trợ giảng
44 Hà Thị Thúy Ngọc Trợ lý khoa
45 Ngô Thu Uyên Trợ lý khoa
       
46
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
  
 
 
Bùi Thị Hòa Trưởng phòng
47 Nguyễn Văn Anh Phó trưởng phòng
48 Phạm Thị  Nhung Chuyên viên
49 Nguyễn Gia Hội Chuyên viên
50 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chuyên viên
51 Hồ Thị Thùy Linh Chuyên viên
       
52 PHÒNG HÀNH CHÍNH,
TỔNG HỢP VÀ ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Thị Phong Lan Trưởng phòng
53 Đào Đức Thịnh Chuyên viên
54 Vũ Thị Hằng Chuyên viên
55 Lê Thị Thanh Hằng Chuyên viên
56 Nguyễn Thị Kiều  Linh Chuyên viên
57 Hoàng Thanh Bình Nhân viên
58 Trịnh Thị Hà Nhân viên văn thư
59 Mai Thị Thu Huyền Nhân viên phục vụ
60 Đào Đình Anh Chuyên viên
61 Nguyễn Kim Ngọc Chuyên viên
       
62 PHÒNG ĐÀO TẠO
VÀ CÔNG TÁC HỌC VIÊN
Trần Minh Tiến Trưởng phòng
63 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó trưởng phòng
64 Trần Thị  Hiên Chuyên viên chính
65 Nguyễn Thế Anh Chuyên viên
66 Chu Thành Công Chuyên viên
67 Dương Thị Thu Huyền Chuyên viên
68 Đàm Thị  Uyên Chuyên viên
69 Đỗ Đức Duy Chuyên viên
       
70 PHÒNG 
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Phạm Thị Hà Trưởng phòng
71 Vũ Thị Minh Huệ Kế toán viên
72 Vũ Thị Thanh Mai Thủ quỹ
73 Hà Thanh Huyền Kế toán viên
74 Đỗ Hải Yến Kế toán viên
75 Trịnh Thanh Tùng Kế toán viên trung cấp
       
76  
PHÒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dũng Trưởng phòng
77 Hoàng Thị Thảo Phó trưởng phòng
78 Phạm Quang Tiến Chuyên viên
79 Lê Quốc Hoa Lái xe
80 Nguyễn Thị Hà Nhân viên phục vụ
81 Hà Văn Tuân Nhân viên
82 Nguyễn Đình Xuyên Bảo vệ
83 Đào Thị Đăng Nhân viên phục vụ
84 Bùi Văn Minh Chuyên viên
85 Nguyễn Văn Thức Nhân viên kỹ thuật
86 Nguyễn Hồng Quân Nhân viên kỹ thuật
87 Nguyễn Minh Châu Chuyên viên
       
88 PHÒNG 
QUẢN LÝ KHOA HỌC
VÀ TRỊ SỰ TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT
Nguyễn Thanh Phú Trưởng phòng
89 Đỗ Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng  
90 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên chính
91 Vũ Thị Thu Thủy Chuyên viên
92 Phạm Ngọc Linh Biên tập viên
93 Trịnh Mỹ Hường Biên tập viên
       
94 TRUNG TÂM 
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Bùi Thị Hà Giám đốc TT
95 Bạch Thị Hồng Hạnh Phó giám đốc TT
96 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên
97 Đặng Thị Lan Anh Chuyên viên
98 Phạm Ngọc Minh Châu Chuyên viên
99 Đào Ngọc Mai Anh Chuyên viên
100 Nguyễn Duy Thái Chuyên viên
101 Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên
       
102 TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Vũ Thị Thu Hiền Phó giám đốc PT
103 Triệu Minh Anh Thư viện viên chính
104 Trần Danh Tuyên Chuyên viên chính
105 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên
106 Ngô Thái Dung Chuyên viên
       
107 TRUNG TÂM 
THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Bùi Đăng  Hùng Giám đốc TT
108 Hoàng Thế Đức Phó giám đốc TT
109 Ng. Thị Thanh Hương Biên tập viên
110 Thân Văn Dũng Kỹ sư tin học
111 Đỗ Văn Bắc Thư viện viên
112 Đỗ Thị Thu Thư viện viên
113 Lê Đức Hải Nhân viên kỹ thuật
114 Phan Thị Phương Thư viện viên
       
115 TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
LUẬT SƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Minh Huệ Phó giám đốc TT(PTr)
116 Đồng Thị Kim Thoa Phó giám đốc TT
117 Lê Ngọc Cẩm Trợ giảng
118 Chu Thị Thanh Hương Chuyên viên 
119 Nguyễn Thị Trang Chuyên viên
       
120 TRUNG TÂM
TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Nguyễn Hữu Ước Giám đốc TT
       
121 CƠ SỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trần Quốc Liêm Phó trưởng Cơ sở
122 Nguyễn Cảnh Tuyến Phó trưởng Cơ sở
123 Võ Hồng Sơn Trưởng bộ môn
124 Phạm Liến Phó trưởng bộ môn
125 Ng Thị Hương Giang Phó trưởng bộ môn
126 Nguyễn Văn Dũng Tổ phó Tổ Đào tạo
127 Hồ Quân Chính Giảng viên
128 Võ Xuân Cường Phó trưởng bộ môn
129 Nguyễn Thị Dung Giảng viên
130 Nguyễn Hồng Quang Giảng viên
131 Phạm Lê Kiều Duyên Giảng viên
132 Hồ Thị Bảo Ngọc Giảng viên
133 Vũ Huy Hoàng Giảng viên
134 Nguyễn Tuấn Hải Trợ giảng
135 Đoàn Quang Trợ giảng
136 Trần Thị Mỹ Linh Giảng viên
137 Nguyễn Thị Thu Hà Trợ giảng
138 Ngô Thị Thu Huyền Trợ giảng
139 Nguyễn Thanh Thảo Nhi Trợ giảng
140 Nguyễn Thị Thơm Chuyên viên
141 Đoàn Trung Dũng Chuyên viên
142 Đặng Đôn Danh Kế toán viên
143 Hoàng Thế Thắng Kỹ thuật viên
144 Vũ Tiến Hưng Nhân viên lái xe
145 Phạm Đình Bàn Chuyên viên
146 Phan Hồng Hải Kỹ sư
147 Phan Hoàng Hải Chuyên viên
148 Nguyễn Hà Chuyên viên
149 Nguyễn Thị Khuyên Chuyên viên
150 Nguyễn Thị Minh Như Chuyên viên
151 Nguyễn Huy Phục Chuyên viên
152 Bùi Huyền Trường Thanh Chuyên viên
153 Hà Tài Bẩy Kỹ sư
154 Lê Thị Tuyết Chuyên viên
155 Tống Văn  Tú Chuyên viên
156 Lê Thị Bích Trâm Kế toán viên
 Quản trị mạng