ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
BAN GIÁM ĐỐC Đoàn Trung Kiên Giám đốc
Nguyễn Trường Thiệp Phó Giám đốc
Nguyễn Xuân Thu Phó giám đốc
Trương Thế Côn Phó giám đốc
     
KHOA ĐÀO TẠO CHUNG NGUỒN THẨM PHÁN, 
KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ

 
Lê Thị Thuý Nga Phó trưởng khoa (PTr)
Quách Đình Lực Phó trưởng khoa
Nguyễn Thị Hạnh Trưởng bộ môn
Đỗ Thị Ngọc Tuyết Giảng viên cao cấp
Nguyễn Kim Chi Giảng viên
Lê Thị Nhàn Giảng viên
Trần Thị Huyền Trang Giảng viên
     
KHOA ĐÀO TẠO 
CÁC CHỨC DANH 
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Trần Thanh Phương Trưởng khoa
Nguyễn Thị Phíp Phó trưởng khoa
Bùi Nguyễn Phương Lê  Trưởng bộ môn
Cao Thị Kim Trinh Phó trưởng bộ môn
Lê Thị Thanh Hằng Chuyên viên
     
 
KHOA ĐÀO TẠO
LUẬT SƯ
 
 

 
Nguyễn Minh Hằng Trưởng khoa
Vũ Thị Hoà Phó Trưởng khoa
Ngô Thị Ngọc Vân Phó Trưởng khoa
Lê Mai Anh Giảng viên chính
Lê Thu Hằng Trưởng bộ môn
Vũ Thị Thu Hiền Trưởng bộ môn
Tống Thị Thanh Thanh Trưởng bộ môn 
Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng bộ môn
Nguyễn Thanh Mai Trưởng bộ môn
Nguyễn Thị An Na Giảng viên
Hà Hữu Dụng Giảng viên
Trần Thị Phương Hạnh Giảng viên
Vũ Thị Hương Giảng viên
Phạm Quỳnh Lan Giảng viên
Cao Thị Ngọc Hà Giảng viên
Lê Thu Thảo Giảng viên
Nguyễn Thị Thu Minh Giảng viên
Nguyễn Thị Thuý Hà Giảng viên
Trần Thị Thanh Thủy Chuyên viên
Nguyễn Tường Vi Chuyên viên
Bùi Thị Thu Hằng Chuyên viên
     
KHOA ĐÀO TẠO
CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP KHÁC

 
Phạm Thị Thuý Hồng P.Trưởng khoa (PTr)
Nguyễn Thị Thu Hồng Trưởng bộ môn
Lại Thị Bích Ngà Phó Trưởng bộ môn
Lê Thị Hương Giang Giảng viên
Hà Thị Thúy Ngọc Chuyên viên
Lê Thị Trang Chuyên viên
     
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC VIÊN
 
Trần Minh Tiến Trưởng phòng
Uông Thị  Hà P.Trưởng phòng
Nguyễn Thế Anh Chuyên viên
Chu Thành Công Chuyên viên
Trần Thị  Hiên Chuyên viên
Nguyễn Mai Hương Chuyên viên
Dương Thị Thu Huyền Nhân viên phục vụ
Phạm Thị Ngọc Thảo Chuyên viên
Đàm Thị  Uyên Chuyên viên
     
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Trần Văn Bách Giám đốc TT
Trần Danh Tuyên Chuyên viên chính
Nguyễn Thị Hà Chuyên viên
Triệu Minh Anh Thư viện viên chính
     
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP VÀ ĐỐI NGOẠI
 
Nguyễn Thị Phong Lan P.Trưởng phòng (PTr)
Đào Đức Thịnh Chuyên viên
Đào Đình Anh Chuyên viên
Hoàng Thanh Bình  Kỹ thuật viên lưu trữ
Trịnh Thị Hà  Nhân viên văn thư 
Lê Thị Thanh Hằng Chuyên viên
Mai Thị Thu Huyền Nhân viên phục vụ
Nguyễn Kim Ngọc  Chuyên viên
Nguyễn Thị Trang Chuyên viên
Nguyễn Mạnh Tuấn  Chuyên viên
     
PHÒNG 
TỔ CHỨC CÁN BỘ

 
Lê Quang Nội Trưởng phòng
Nguyễn Tuấn Long Phó trưởng phòng
Nguyễn Văn Anh Phó trưởng phòng
Nguyễn Thị Kiều  Linh Chuyên viên
Phạm Thị  Nhung Chuyên viên
Nguyễn Gia Hội Chuyên viên
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chuyên viên
Trần Thị Mỹ Linh Chuyên viên
   
     
PHÒNG 
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Phạm Thị Hà Trưởng phòng
Ngô Thị Bích Vân Kế toán viên chính
Vũ Thị Minh Huệ Kế toán viên
Vũ Thị Thanh Mai Thủ quỹ
Hà Thanh Huyền Kế toán viên
Đỗ Hải Yến  Kế toán viên
     
PHÒNG QUẢN TRỊ Nguyễn Ngọc Dũng Trưởng phòng
Nguyễn Minh Chính P.Trưởng phòng
Lê Quốc Hoa Lái xe
Nguyễn Thị Hà Nhân viên
Đào Thị Đăng Nhân viên
Hà Văn Tuân Nhân viên
Nguyễn Đình Xuyên Bảo vệ
Nguyễn Hữu Khương Bảo vệ
Đinh Nguyên Vỹ Bảo vệ
Vũ Văn Xuân Bảo vệ
Bùi Văn Minh Kế toán viên
Nguyễn Văn Thức Nhân viên
Bùi Thu Yến Chuyên viên
     
TRUNG TÂM
TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Nguyễn Hữu Ước Giám đốc TT
     
TRUNG TÂM 
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Bùi Thị Hà Phó Giám đốc phụ trách TT
Bạch Thị Hồng Hạnh Chuyên viên
Hoàng Thị Thảo Lưu trữ viên
Phạm Quang Tiến Người lao động
Đào Ngọc Mai Anh Người lao động
Đặng Thị Lan Anh Người lao động
     
PHÒNG 
QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ TRỊ SỰ TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT
Nguyễn Thanh Phú Trưởng phòng
Đỗ Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng  
Nguyễn Thị Hương Chuyên viên chính
Vũ Thị Thu Thủy  Chuyên viên
Phạm Ngọc Linh Người lao động
     
TRUNG TÂM 
THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Bùi Đăng  Hùng Giám đốc TT
Hoàng Thế Đức Phó giám đốc TT
Đỗ Văn Bắc P. Tổ trưởng Tổ thư viện
Thân Văn Dũng Kỹ sư tin học
Lê Đức Hải Nhân viên kỹ thuật
Ng. Thị Thanh Hương Biên tập viên
Phan Thị Phương Kỹ thuật viên đánh máy
     
TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LUẬT SƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 
Nguyễn Thị Minh Huệ Phó giám đốc TT (PTr)
Đồng  Thị Kim Thoa Phó giám đốc TT
Chu Thị Thanh Hương Thư viện viên 
Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên
Đoàn Quang Chuyên viên
     
CƠ SỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trần Quốc Liêm P.Trưởng Cơ sở
Nguyễn Cảnh Tuyến P.Trưởng Cơ sở
Võ Hồng Sơn Trưởng bộ môn
Lê Thị Mai Hương Trưởng bộ môn
Phạm Liến P.trưởng bộ môn
Nguyễn Thị Hương Giang P.trưởng bộ môn
Võ Xuân Cường Giảng viên
Nguyễn  Thanh Hải Giảng viên
Chu Kim Long Giảng viên
Nguyễn Hồng Quang Giảng viên
Phạm Lê Kiều Duyên Giảng viên
Lại Thị Hồng Nhung Giảng viên
Hồ Thị Bảo Ngọc Giảng viên
Vũ Huy Hoàng Giảng viên
Nguyễn Thị Ngọc Anh Chuyên viên
Đoàn Trung Dũng Chuyên viên
Nguyễn Văn Dũng Tổ phó Tổ  HC-QT
Đặng Đôn Danh Kế toán viên
Nguyễn Hà Chuyên viên
Nguyễn Tuấn Hải Chuyên viên
Nguyễn Thị Khuyên Chuyên viên
Nguyễn Thị Minh Như Thư viện viên
Nguyễn Huy Phục Chuyên viên
Bùi Huyền Trường Thanh Chuyên viên
Nguyễn Thị Thơm Chuyên viên
Hà Tài Bẩy Kỹ sư
Phạm Đình Bàn Nhân viên
Phan Hồng Hải Nhân viên
Phan Hoàng Hải Nhân viên
Vũ Tiến Hưng Nhân viên lái xe