Tổ chức thành công chuyến tham quan nhiều ý nghĩa

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Tư pháp và Ban chấp hành Công đoàn Học viện Tư pháp tổ chức chuyến tham quan, học tập và du lịch tại huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp vào trung tuần tháng 7 vừa qua.