Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

Sáng ngày 19/01/2022, Học viện Tư pháp tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp và Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.