Học viên lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khóa 4 lần 2 đi thực tế tại trại giam

Thực hiện chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, ngày 15/01/2021, Học viện Tư pháp tổ chức cho học viên lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khóa 4 lần 2 đi thực tế tại Trại giam Vĩnh Quang (Tỉnh Vĩnh Phúc). Phó giám đốc Học viện Tư pháp Trương Thế Côn làm Trưởng đoàn.