Tập huấn giảng dạy trực tuyến

Trong tình hình dịch bệnh Covid 19vẫn diễn biến phức tạp, song song với việc triển khai các biện pháp phòng dịch tại trụ sở cơ quan, Học viện Tư pháp tổ chức tập huấn giảng dạy trực tuyến cho giảng viên của Học viện.