Tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, ngày 05/6/2023, Đoàn cơ sở Học viện Tư pháp phối hợp với Chi đoàn Cục Bồi thường nhà nước và Chi đoàn Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2023.