Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư

Ngày 23/5/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam (VBLC) tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề “Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo Bộ luật Hình sự 2015”, dưới sự tài trợ của Allens & Linklaters, Lexcomm, LNT&Partners, NHQuang&Associates và YKVN.