Hội thảo trực tuyến “Kỹ năng của luật sư trong giải quyết tranh chấp bằng thương lượng”

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, chiều ngày 17/9/2021, Học viện Tư pháp đã phối hợp với Quỹ Hợp tác quốc tế về pháp luật Đức (IRZ) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Kỹ năng của Luật sư trong giải quyết tranh chấp bằng thương lượng” do IRZ tài trợ trong khuôn khổ hợp tác với IRZ giai đoạn 2021- 4/2022.