Học viên lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư đi thực tế tại Tòa án

Thực hiện chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, ngày 22/10/2020, Học viện Tư pháp tổ chức cho học viên lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khóa IV đi thực tế tại Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy. Thầy Quách Đình Lực – Phó trưởng khoa Khoa Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư làm Trưởng đoàn.