Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại Bắc Giang

Sáng ngày 09/11/2019, tại Bắc Giang, Học viện Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện của tỉnh.