Học viện Tư pháp tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị lần thứ VII khu vực phía Bắc

Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII khu vực phía Bắc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Bắc Ninh tổ chức.