Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 5

Lượt truy cập: 33467626

Thông báo về việc tạm hoãn khai giảng và gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 22

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
File đính kèm