Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 127

Lượt truy cập: 32517391

Thông báo nhập học và khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 22

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm

Các tin khác

Thông báo tạm hoãn khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia (Lớp 1, 2) Thông báo về việc ghép lớp và khai giảng Lớp BD nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện năm 2021 Thông báo về việc tạm hoãn và gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp bồi dưỡng về nội dung một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên Thông báo về việc tạm hoãn và gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo Thông báo về việc tạm hoãn khai giảng và gia hạn thời gian đăng ký Lớp BD nghiệp vụ hộ tịch Thông báo về việc tạm hoãn khai giảng và gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp BD ngạch chuyên viên chính khoá 22 Thông báo về việc tạm hoãn khai giảng và gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp BD ngạch chuyên viên khoá 24 Thông báo nhập học và khai giảng Lớp BD lãnh đạo, quản lý cấp phòng khoá 23 Thông báo về việc tạm hoãn khai giảng và gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 22 Thông báo nhập học và khai giảng Lớp BD ngạch chuyên viên khoá 23