Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 13

Lượt truy cập: 42378062

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa 12 năm 2022 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm

Các tin khác

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghề thừa phát lại khóa 2 năm 2022 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh Thông báo về việc chiêu sinh lớp chuyên viên, chuyên viên chính, cấp phòng Thông báo tạm hoãn và gia hạn thời gian đăng ký Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Thông báo bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Thư ký - Thẩm tra viên, các Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên Thông báo về việc nhập học và khai giảng Lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu (Lớp 3) Thông báo về việc chiêu sinh Lớp đào tạo cán bộ quản lý ở cơ sở (Chương trình trung cấp lý luận chính trị - Hệ không tập trung) Thông báo về việc tạm hoãn khai giảng và gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại Bộ, ngành Trung ương Thông báo về việc nhập học và khai giảng Lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (lần 2) Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia