Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 26

Lượt truy cập: 5007992

Phụ lục kèm theo Công văn khảo sát chương trình bồi dưỡng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Tải phụ lục NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BỒI DƯỠNG Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế tại kèm theo công văn tại TẬP TIN ĐÍNH KÈM

Các tin khác

Thông báo nhập học lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa V năm 2017 Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao năng lực, kỹ năng tranh tụng, giải quyết khiếu kiện cho công chức, viên chức ngành Hải quan tại Đà Nẵng Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, công chức tại Hà Nội Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, công chức tại Đà Nẵng Thông báo nhập học Lớp Xử lý vi phạm hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh THÔNG BÁO NHẬP HỌC Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa X và Chuyên viên chính khóa IX Công văn về việc mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khóa XVI năm 2016 THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀ LỊCH NHẬP HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỂ BỔ NHIỆM THỪA PHÁT LẠI NĂM 2016 TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HCM THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT (Lớp Bộ, Ngành) THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT (Lớp địa phương)