Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 123

Lượt truy cập: 9483154

Thông báo về việc thay đổi lịch khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết nội dung thông tin tại tập tin đính kèm

Các tin khác

Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa X tại Hà Nội Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đứccông vụ, đạo đức nghề nghiệp Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa XI tại Hà Nội Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa III tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Phụ lục kèm theo Công văn khảo sát chương trình bồi dưỡng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Thông báo nhập học lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa V năm 2017 Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao năng lực, kỹ năng tranh tụng, giải quyết khiếu kiện cho công chức, viên chức ngành Hải quan tại Đà Nẵng Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, công chức tại Hà Nội Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, công chức tại Đà Nẵng Thông báo nhập học Lớp Xử lý vi phạm hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh