Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 49

Lượt truy cập: 26905177

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LƠP ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG KHÓA 18 NĂM 2016 TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

––––––––––––

Số: 728/TB - HVTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                     Hà Nội, ngày 01 tháng  8  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp Đào tạo nghề Công chứng năm 2016 tại tỉnh Đắk Lắk

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2016, Học viện Tư pháp thông báo tuyển sinh lớp nghề công chứng  khóa 18  mở tại tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Điều kiện dự tuyển: Người đã tốt nghiệp cử nhân luật (các loại hình đào tạo).

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

3. Thời gian mở lớp:  Tháng 9/2016.

4. Địa điểm đào tạo: Trường Trung cấp Đam San.

5. Thời gian đào tạo, học phí:

- Thời gian đào tạo: 12 tháng. (Lớp học vào các tối thứ sáu, cả ngày thứ bảy và cả ngày Chủ nhật hàng tuần).

- Học phí 1.330.000 đồng/người/tháng x 10,5 tháng là 13.965.000 đồng.

- Học phí trên không bao gồm chi phí mở lớp tại địa phương.

Mức học phí  này chỉ áp dụng cho thời gian đào tạo năm 2016. Mức học phí cho thời gian đào tạo năm 2017 có thể thay đổi (nếu có thì mức thu không tăng quá 10% so với mức thu áp dụng năm 2016 theo quyết định của Giám đốc Học viện Tư pháp).

6. Điều kiện mở lớp: Lớp học chỉ được mở khi có tối thiểu 50 học viên nhập học/lớp.

7. Hồ sơ dự tuyển: Học viên đăng ký mua hồ sơ tại Trường Trung cấp Đam San, địa chỉ: số 300, Hà Huy Tập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thơm DĐ: 0943.141.517                           

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 31/8/2016.

Lệ phí mua hồ sơ: 50.000đ/người.

Lệ phí xét tuyển hồ sơ: 50.000đ/người.           

Trường Trung cấp Đam San thu tiền bán hồ sơ, lệ phí xét tuyển và chuyển cho Học viện trước ngày Hội đồng tuyển sinh Học viện họp./.

 

 Nơi nhận:

- Trường TC Đắk Lắk (để phối hợp);

- Lãnh đạo Học viện Tư pháp (để b/c);

- Trung tâm tin học (Đăng Website);

- Lưu: VT, HĐTS, (HSCV).

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ          CÔNG TÁC HỌC VIÊN

 

Đã ký

 Trần Minh Tiến