Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 56

Lượt truy cập: 26906249

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG KHÓA 18 (LẦN 2) TẠI TP. HÀ NỘI

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

­­­­­­Số: 812/TB - HVTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  

                Hà Nội, ngày 25 tháng 8  năm 2016

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Lớp Đào tạo nghề Công chứng khóa 18 (Lần 2) tại TP. Hà Nội

Triển khai Kế hoạch đào tạo năm 2016, trên cơ sở kết luận của Hội đồng xét tuyển lớp đào tạo nghề công chứng khóa 18 (lần 2) tại Hà Nội họp ngày 25/8/2016,  Học viện Tư pháp tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển lớp đào tạo nghề công chứng khoá 18 (lần 2) năm 2016 (có danh sách kèm theo) tại thành phố Hà Nội như sau:

1. Thời gian nhập học: Các ngày 09 và 10/9/2016, cụ thể:

- Ngày 09/9/2016: Buổi sáng từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 30’; Buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 18 giờ 30’.

- Ngày 10/9/2016: Buổi sáng Từ 08 giờ 00’ đến 11h30’; Buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 18 giờ 00’.

- Đối với học viên ở xa Học viện cho phép nhập học bổ sung vào ngày 12/9/2016 (Buổi sáng từ 08h00’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 18 giờ).

2. Địa điểm nhập học: Hội trường B101 Học viện Tư pháp, phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Thời gian khai giảng khóa học: Sáng ngày 18/9/2016.

4. Thời gian học:  Bắt đầu học từ ngày 17/9/2016 (Thứ Bảy).

5. Học phí:

Học viên đóng học phí với mức 1.330.000 đồng/người/tháng x 10,5 tháng = 13.965.000 đồng/người/khóa học (tạm tính cho những tháng học trong năm 2016).  Mức học phí này chỉ áp dụng cho thời gian đào tạo trong năm 2016, mức học phí áp dụng cho thời gian đào tạo của năm 2017 có thể thay đổi (mức tăng không quá 10% so với mức thu áp dụng năm 2016).

Học viên có thể đóng toàn bộ học phí ngay khi nhập học hoặc thành hai đợt:

+ Đợt 1 là 7.965.000 đồng (Bảy triệu chín trăm sáu mươi năm ngàn đồng) ngay khi nhập học.

+ Đợt 2 là 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) trong khoảng thời gian kể từ ngày nhập học đến hạn cuối cùng là ngày 18,19/02/2017.

Học viên có thể đóng học phí theo một trong các phương thức sau:

- Bằng tiền mặt: Nộp khi làm thủ tục nhập học;

- Bằng chuyển khoản: Chuyển khoản trước khi nhập học vào tài khoản của Học viện Tư pháp số 141 020 602 183 1 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội. Đề nghị ghi rõ nội dung: “Họ và tên học viên đóng tiền; học phí Lớp đào tạo nghề công chứng khóa 18 lần 2 lớp học thứ Bảy, Chủ nhật tại Hà Nội”. Khi nhập học mang theo Giấy chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục;

- Thanh toán qua thẻ ATM tại buổi nhập học.

6. Lưu ý khi nhập học:

- Học viên bổ sung những giấy tờ/ảnh còn thiếu trong hồ sơ khi nhập học (đối với trường hợp còn thiếu). Trường hợp hồ sơ chỉ có Giấy chứng nhận tốt nghiệp cử nhân luật thì phải viết giấy cam đoan theo mẫu của Học viện Tư pháp khi nhập học.

- Học viên tự túc tiền ăn, tiền ở, tiền tài liệu học tập (học viên có nhu cầu thuê ở trong ký túc xá của Học viện thì liên hệ trực tiếp với Phòng Quản trị để được bố trí sắp xếp, điện thoại liên hệ: 0982.103.608 (đồng chí Nguyễn Thị Hà) hoặc 0985.387.943 (đồng chí Đào Thị Đăng).

- Học viên đã nhập học, nếu không tiếp tục theo học thì không được rút lại học phí./.

 

Nơi nhận:

- Học viên;

- Lãnh đạo HVTP (thay b/cáo);

- Các đơn vị: KĐTCCV&CCDK, TCKT, PQT;

- Lưu: VT, PĐT&CTHV (HSCV).

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ

CÔNG TÁC HỌC VIÊN

 Đã ký

 Trần Minh Tiến