Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 53

Lượt truy cập: 26906227

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 17 (LẦN 2) TẠI TP HỒ CHÍ MINH

 

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

­­­­­­Số: 823/TB - HVTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  

      Hà Nội, ngày 26  tháng 8  năm 2016

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Lớp Đào tạo nghề Luật sư khóa 17 (Lần 2) tại TP. Hồ Chí Minh

Triển khai Kế hoạch đào tạo năm 2016, trên cơ sở kết luận của Hội đồng xét tuyển lớp đào tạo nghề luật sư khóa 17 (lần 2) tại TP. Hồ Chí Minh họp ngày 26/8/2016,  Học viện Tư pháp tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển lớp đào tạo nghề luật sư khoá 17 (lần 2) năm 2016 (có danh sách kèm theo) tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Thời gian nhập học: Các ngày 16,17,18 và 19/9/2016, cụ thể:

- Ngày 16 /9/2016: Buổi sáng từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 30’; Buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 18 giờ.

- Ngày 17,18/9/2016: Buổi sáng Từ 08 giờ 00’ đến 11h30’; Buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’.

- Đối với học viên ở xa Học viện cho phép nhập học bổ sung vào ngày 19/9/2016 (Buổi sáng từ 08h00’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 17 giờ).

2. Địa điểm nhập học: Cơ sở Học viện Tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh - Số 3 đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

3. Thời gian khai giảng khóa học: Sáng ngày 24/9/2016 (Thứ Bảy).

4. Thời gian học: 

- Lớp học buổi Tối từ thứ 2 đến thứ 6: Bắt đầu học từ tối ngày 26/9/2016 (Thứ Hai).

- Lớp học thứ Bảy, Chủ nhật: Bắt đầu học từ ngày 24/9/2016 (Thứ  Bảy).

5. Học phí:

Học viên đóng học phí với mức 1.770.000 đồng/người/tháng x 10,5 tháng = 18.585.000 đồng/khóa học (tạm tính cho những tháng học trong năm 2017). Mức học phí này chỉ áp dụng cho thời gian đào tạo trong năm 2016, mức học phí áp dụng cho thời gian đào tạo của năm 2017 có thể thay đổi (mức tăng không quá 10% so với mức thu áp dụng năm 2016).

Học viên có thể đóng toàn bộ học phí ngay khi nhập học hoặc thành hai đợt:

+ Đợt 1: Khi đến nhập học, học viên phải nộp số tiền 10.585.000đồng (Mười triệu năm trăm tám mươi năm nghìn đồng) ngay khi nhập học.

+  Đợt 2: Nộp tiếp số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) trong khoảng thời gian kể từ ngày nhập học đến hạn cuối cùng đối với lớp thứ Bảy và Chủ nhật là ngày 24,25/02/2017, đối với lớp tối là ngày 26,27/02/2017.

Học viên có thể đóng học phí theo một trong các phương thức sau:

- Bằng tiền mặt: Nộp khi làm thủ tục nhập học;

- Bằng chuyển khoản: Chuyển khoản trước khi nhập học vào tài khoản của Học viện Tư pháp số 141 020 602 183 1 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội. Đề nghị ghi rõ nội dung: “Họ và tên học viên đóng tiền; học phí Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 17 lần 2 lớp học buổi tối hoặc thứ Bảy, Chủ nhật tại Hồ Chí Minh”. Khi nhập học mang theo Giấy chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục;

6. Lưu ý khi nhập học:

- Học viên bổ sung những giấy tờ/ảnh còn thiếu trong hồ sơ khi nhập học (đối với trường hợp còn thiếu). Trường hợp hồ sơ chỉ có Giấy chứng nhận tốt nghiệp cử nhân luật thì phải viết giấy cam đoan theo mẫu của Học viện Tư pháp khi nhập học.

- Học viên tự túc tiền ăn, tiền ở, tiền tài liệu học tập.

- Học viên đã nhập học, nếu không tiếp tục theo học thì không được rút lại học phí./.

 

Nơi nhận:

- Học viên;

- Lãnh đạo HVTP (thay b/cáo);

- Các đơn vị: CS tại TP.HCM KĐTLS, TCKT, PQT;

- Lưu: VT, PĐT&CTHV (HSCV).

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ

CÔNG TÁC HỌC VIÊN

 

Đã ký

 

 

             Trần Minh Tiến