Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 156

Lượt truy cập: 26905021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

 

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

––––––––––––

Số:  887/TB - HVTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                  Hà  Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp đào tạo nghề luật sư năm 2016 tại tỉnh Quảng Ngãi

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2016, Học viện Tư pháp thông báo tuyển sinh lớp nghề Luật sư khóa 17 mở tại tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Điều kiện dự tuyển: Người đã tốt nghiệp cử nhân luật (các loại hình đào tạo).

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

3. Thời gian mở lớp:  Tháng 12/2016.

4. Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở tại Quảng Ngãi - Địa chỉ: Quốc lộ 24B, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

5. Thời gian đào tạo, học phí:

- Thời gian đào tạo: 12 tháng. (Lớp học vào các tối thứ sáu, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật hàng tuần).

- Học phí: 1.770.000/học viên/tháng x 10.5 tháng =  18.585.000/học viên/khoá học.

Mức học phí trên không bao gồm các chi phí mở lớp ở Quảng Ngãi, hàng năm có thể tăng thêm nhưng mức tăng không quá 10% theo quy định pháp luật và của Học viện Tư pháp.

6. Điều kiện mở lớp: Lớp học chỉ được mở khi có tối thiểu 50 học viên nhập học/lớp.

7. Hồ sơ dự tuyển: Học viên đăng ký mua hồ sơ tại Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở tại Quảng Ngãi.

Liên hệ Đồng chí Phạm Thị Ly Hạ. DĐ 0969.234.538. hoặc  0553.677.979                        

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 20/9/2016 đến ngày 05/12/2016.

Lệ phí mua hồ sơ: 50.000đ/người.

Lệ phí xét tuyển hồ sơ: 50.000đ/người/hồ sơ. 

Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở tại Quảng Ngãi thu tiền bán hồ sơ, lệ phí xét tuyển và chuyển cho Học viện trước ngày Hội đồng tuyển sinh Học viện họp./.

 Nơi nhận:

- Trường CĐ Công thương HCM (để p/hợp);

- Lãnh đạo Học viện Tư pháp (để b/c);

- Trung tâm tin học (Đăng Website);

- Lưu: VT, PĐT&CTHV, (HSCV).

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ           CÔNG TÁC HỌC VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

  

Đã ký

 

Uông Thị Hà