Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 22

Lượt truy cập: 25674135

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính

Lớp tại Hà Nội khai giảng vào ngày 06/5/2019. Lớp tại Đà Nẵng khai giảng vào ngày 21/5/2019. Lớp tại thành phố Hồ Chí Minh khai giảng vào ngày 04/6/2019

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm

Lớp tại Hà Nội khai giảng vào ngày 06/5/2019. 
Lớp tại Đà Nẵng khai giảng vào ngày 21/5/2019.
Lớp tại thành phố Hồ Chí Minh khai giảng vào ngày 04/6/2019