Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 571

Lượt truy cập: 25776967

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp

Học viện Tư pháp chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng: 
1. Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
2. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
3. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên 
4. Các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo vị trí việc làm
Xem chi tiết thông tin tại tập tin đính kèm