Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 100

Lượt truy cập: 35842542

Văn bản chỉ đạo điều hành
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
1 576/QĐ-BTP 12/03/2019 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
2 575/QĐ-BTP 11/03/2019 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2019
3 453/QĐ-BTP 21/02/2019 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
4 439/QĐ-BTP 18/02/2019 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh
5 370/QĐ-BTP 31/01/2019 Bộ Tư pháp Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Tổ chức cán bộ
6 3168/QĐ-BTP 28/12/2018 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019
7 3061/QĐ-BTP 20/12/2018 Bộ Tư pháp Phê duyệt Đề án phát triển các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp
8 3005/QĐ-HĐTT 10/12/2018 Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế tổ chức thi và chấm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018
9 4310 /BTP - TCCB 08/11/2018 Vụ Tổ chức cán bộ Về việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018
10 2638/QĐ-BTP 24/10/2018 Bộ Tư pháp Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018