Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 27

Lượt truy cập: 3694102

Văn bản chỉ đạo điều hành
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2274/QĐ-BTP 09/11/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Danh sách rà soát, bổ sung Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020
2 4740/KH-BTP 12/10/2017 Bộ Tư pháp Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức đối tượng 3 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
3 4741/KH-BTP 12/10/2017 Bộ Tư pháp Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức đối tượng 4 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
4 1331/QĐ-BTP 24/08/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp Tập huấn xây dựng nội dung, phân tích, đánh giá tác động của chính sách
5 1227/QĐ-BTP 02/08/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II
6 1107/QĐ-BTP 17/07/2017 Bộ Tư pháp Về việc sửa đổi Quy chế tiếp nhận không qua thi tuyển, điều động, tiếp nhận công chức vào công tác tại Bộ Tư pháp
7 741/QĐ-BTP 26/05/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn về quy chế đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của Bộ Tư pháp
8 636/QĐ-BTP 04/05/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức thuộc Bộ
9 635/QĐ-BTP 04/05/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật quốc tế, đầu tư quốc tế
10 472/QĐ-BTP 04/04/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp