Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 7

Lượt truy cập: 33466490

Văn bản nội bộ
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
1. 301/TCCB-ĐTBD 27/10/2021 Thông báo về việc đăng ký xét tuyển học bổng tiến sĩ, thạc sĩ tại Trung Quốc
2. 1682/HVTP-HCTHĐN 25/10/2021 Công văn về việc rà soát nhiệm vụ năm 2021 và đề xuất nhiệm vụ công tác năm 2022 của Học viện Tư pháp
3. 18/HVTP-TTTTTV 09/09/2021 Hướng dẫn sử dụng hộp thư công vụ điện tử và tài khoản ***@moj.gov.vn
4. 1486/BC-HVTP 06/09/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2021 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021
5. 2959/BTP-VP 27/08/2021 Công văn 2959/BTP-VP về việc thực hiện Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.
6. 1360/QĐ-BTP 26/08/2021 Quyết định 1360/QĐ-BTP về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
7. 1313/KH-HVTP 25/08/2021 Thông báo về việc nghỉ lễ và Kế hoạch 1313/KH-HVTP đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của Học viện Tư pháp
8. 171/BC-BTP 24/08/2021 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Bộ, ngành Tư pháp.
9. 1085 /QĐ-HVTP 23/08/2021 Quyết định số 1085 /QĐ-HVTP ngày 23/8/2021 về việc ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
10. 2897/BTP-VP 23/08/2021 Công văn 2897/BTP-VP về việc tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.