Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 3021

Lượt truy cập: 16331388

Thông báo nghỉ lễ 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 5 2019
Số/ký hiệu Ngày ban hành 01/01/0001
Loại văn bản Người ký
Trích yếu
Toàn văn
Tệp đính kèm