Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 3031

Lượt truy cập: 16331407

Công văn số 37/HCTH&ĐN-KH của Phòng HC, TH và ĐN
Số/ký hiệu Ngày ban hành 01/01/0001
Loại văn bản Người ký
Trích yếu Công văn báo cáo về đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2019
Toàn văn
Tệp đính kèm