Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 3030

Lượt truy cập: 16331403

Công văn
Công văn về việc rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026
Số/ký hiệu 849/HVTP-TCCB Ngày ban hành 12/08/2019
Loại văn bản Công văn Người ký Đoàn Trung Kiên
Trích yếu Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026
Toàn văn Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
Tệp đính kèm