Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 3040

Lượt truy cập: 16331417

TÀI LIỆU HỌP GIAO BAN TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THÁNG 8 2019
Số/ký hiệu Ngày ban hành 29/08/2019
Loại văn bản Người ký
Trích yếu
Toàn văn
Tệp đính kèm