Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 13

Lượt truy cập: 33466549

Quyết định
Quyết định 1326/QĐ-BTP ngày 18/8/2021 về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước cùa Bộ Tư pháp
Số/ký hiệu 1326/QĐ-BTP Ngày ban hành 18/08/2021
Loại văn bản Quyết định Người ký Lê Thành Long
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước cùa Bộ Tư pháp
Toàn văn
Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
Tệp đính kèm