Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 119

Lượt truy cập: 33466682

Quyết định
Quyết định 951/QĐ-HVTP ngày 30/6/2021 về việc ban hành quy trình thanh toán kinh phí của Học viện Tư pháp tại Hà Nội
Số/ký hiệu 951/QĐ-HVTP Ngày ban hành 30/06/2021
Loại văn bản Quyết định Người ký Nguyễn Xuân Thu
Trích yếu Về việc ban hành quy trình thanh toán kinh phí của Học viện Tư pháp tại Hà Nội
Toàn văn
Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
Tệp đính kèm