Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 106

Lượt truy cập: 31008497

Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh


Địa chỉ: 821 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM.

Số điện thoại: 02822539101

Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh 


Địa chỉ: 821 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM.  Điện thoại: 02822539101