Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 1035

Lượt truy cập: 19287289

Kết quả điểm danh lớp Luật sư khóa 21 tại TP.HCM từ ngày 16/12/2019 đến 22/12/2019

Xem thông tin về kết quả điểm danh lớp Luật sư khóa 21 tại TP.HCM từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019 trong file đính kèm.