Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 22

Lượt truy cập: 33458965

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức:
- Trưởng Cơ sở
- Phó Trưởng Cơ sở
- Các cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Đội ngũ viên chức, giảng viên:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ  Trần Quốc Liêm P.Trưởng Cơ sở
Nguyễn Cảnh Tuyến P.Trưởng cơ sở
Võ Hồng Sơn Trưởng bộ môn
Lê Thị Mai Hương Trưởng bộ môn
Phạm Liến P.trưởng bộ môn
Nguyễn Thị Hương Giang P.trưởng bộ môn
Võ Xuân Cường Giảng viên
Nguyễn  Thanh Hải Giảng viên
Chu Kim Long Giảng viên
Nguyễn Hồng Quang Giảng viên
Phạm Lê Kiều Duyên Giảng viên tập sự
Lại Thị Hồng Nhung Giảng viên tập sự
Hồ Thị Bảo Ngọc Giảng viên tập sự
Vũ Huy Hoàng Giảng viên tập sự
Nguyễn Thị Ngọc Anh Chuyên viên
Đoàn Trung Dũng Chuyên viên
Nguyễn Văn Dũng Tổ phó Tổ  HC-QT
Đặng Đôn Danh Kế toán viên
Nguyễn Hà Chuyên viên
Nguyễn Tuấn Hải Chuyên viên
Nguyễn Thị Khuyên Chuyên viên
Nguyễn Thị Huế Linh Chuyên viên
Nguyễn Thị Minh Như Thư viện viên
Nguyễn Huy Phục Chuyên viên
Bùi Huyền Trường Thanh Chuyên viên
Nguyễn Thị Thơm Chuyên viên
Nguyễn Thị Thúy Nhân viên văn thư lưu trữ
Phạm Đình Bàn Nhân viên
Phan Hồng Hải Nhân viên
Phan Hoàng Hải Nhân viên
Vũ Tiến Hưng Nhân viên lái xe