Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 14

Lượt truy cập: 25673105

Quyết định ban hành Chương trình chi tiết đào tạo nghề Luật sư theo hệ thống tín chỉ sửa đổi, bổ sung năm 2019

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm

Các tin khác

Quyết định về mức thu dịch vụ cấp văn bằng,chứng chỉ tốt nghiệp của các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội Quyết định về mức thu dịch vụ tuyển sinh các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội Công văn hướng dẫn sử dụng thư viện số Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1716/QĐ-HVTP ngày 15 tháng 12 năm 2017 về mức thu học phí đối với các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội (Học phí Lớp đào tạo nghề công chứng theo chương trình tín chỉ) Quyết định ban hành Kế hoạch thực tập áp dụng cho Chương trình đào tạo nghề luật sư theo hệ thống tín chỉ Quyết định ban hành danh mục các bài học được miễn đối với học viên Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư Quyết định về mức thu học phí đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư tại TP. Hồ Chí Minh Quyết định về mức thu học phí đối với các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội (Quyết định số 1716/QĐ-HVTP ngày 15/12/2017) Quyết định về mức thu học phí đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư Quyết định về mức thu học phí đào tạo nghề luật sư phục vụ hội nhập quốc tế Quyết định về mức thu lệ phí xét tuyển đào tạo nghề luật sư phục vụ hội nhập quốc tế Quyết định về bổ sung Quy chế đào tạo của Học viện Tư pháp Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đối với chương trình đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại Học viện Tư pháp Quyết định ban hành Quy chế in phôi, quản lý, cấp phát chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo và bồi dưỡng của Học viện Tư pháp QUYẾT ĐỊNH số 304 /QĐ-HVTP ngày 06 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo của Học viện Tư pháp