Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 107

Lượt truy cập: 28293650

Quyết định số 436/QĐ-HVTP về mức thu học phí đào tạo trực tuyến đối với Chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư

Chi tiết trong file đính kèm

Các tin khác

Quyết định số 432/QĐ-HVTP về mức thu học phí đào tạo trực tuyến đối với các chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội Quyết định số 3113/QĐ-HVTP ban hành Quy chế đào tạo và Công tác học viên Quyết định về thu học phí đối với các chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội Quyết định mức thu học phí chương trình đào tạo nghề luật sư chất lượng cao Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đối với Chương trình đào tạo nghề luật sư chất lượng cao tại Học viện Tư pháp Quyết định về mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội (Quyết định số 622/QĐ-HVTP ngày 04/5/2019) Quyết định ban hành Chương trình chi tiết đào tạo nghề Luật sư theo hệ thống tín chỉ sửa đổi, bổ sung năm 2019 Quyết định về mức thu dịch vụ cấp văn bằng,chứng chỉ tốt nghiệp của các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội Quyết định về mức thu dịch vụ tuyển sinh các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội Công văn hướng dẫn sử dụng thư viện số Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1716/QĐ-HVTP ngày 15 tháng 12 năm 2017 về mức thu học phí đối với các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội (Học phí Lớp đào tạo nghề công chứng theo chương trình tín chỉ) Quyết định ban hành Kế hoạch thực tập áp dụng cho Chương trình đào tạo nghề luật sư theo hệ thống tín chỉ Quyết định ban hành danh mục các bài học được miễn đối với học viên Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư Quyết định về mức thu học phí đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư tại TP. Hồ Chí Minh Quyết định về mức thu học phí đối với các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội (Quyết định số 1716/QĐ-HVTP ngày 15/12/2017)