Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 10

Lượt truy cập: 9482755

Thông báo lịch thi học phần lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18 tại TP. Đà Nẵng

Xem file chi tiết đính kèm

Các tin khác

Thông báo lịch thi, phòng thi tốt nghiệp lớp luật sư 17.2 tại TP. Hà Nội Bảng điểm họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề công chứng khoá 18 lần 2 tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo lịch thi tốt nghiệp, phòng thi tốt nghiệp lớp luật sư nghề luật sư khóa 18 lần 1 tại TP. Hà Nội (lớp tối) Bảng điểm họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 1 tại Hà Nội (lớp học buổi tối) Bảng điểm họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 17 lần 2 tại Hà Nội (lớp học Thứ 7, Chủ nhật) Thông báo về việc thay đổi lịch thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 17 lần 2 tại TP. Hồ Chí Minh (lớp học Thứ bảy, Chủ nhật) Thông báo bảng điểm xét công nhận tốt nghiệp lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18 tại tỉnh Quảng Bình (lớp học tối thứ 6, thứ Bảy, Chủ Nhật) Thông báo lịch bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ Thi hành án khóa 17 và lớp đào tạo nghề thừa phát lại khóa 2 tại TP. Hà Nội Bảng điểm công nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án khoá 17 tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo bảng điểm xét công nhận tốt nghiệp lớp đào tạo nghề thừa phát lại khóa 2 tại TP. Hà Nội (lớp học Thứ Bảy, Chủ Nhật)