Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 21

Lượt truy cập: 10396265

Thông báo thay đổi lịch học, lịch thi lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18 tại TP. Đà Nẵng

Xem file chi tiết đính kèm

Các tin khác

Thông báo phòng thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề công chứng khoá 19 lần 1 tại Hà Nội Thông báo phòng thi tốt nghiệp lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18 lần 1 (lớp học tối từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) tại TP. Hồ Chí Minh Điểm Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 1 tại TP. Hồ Chí Minh (Lớp học buổi tối) Lịch học Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khoá 1 năm 2018 tại Hà Nội Thông báo về điều kiện dự thi môn Kỹ năng của luật sư trong lĩnh vực thương mại quốc tế Lớp đào tạo nghề luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khoá 1 tại Hà Nội Thông báo về lịch thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề công chứng khoá 19 lần 1 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (Lớp học Thứ 7, Chủ nhật) Thông báo điểm họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề công chứng khoá 19 lần 1 tại Hà Nội Thông báo về lịch thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 1 tại TP. Hồ Chí Minh (Lớp học buổi tối) Thông báo về việc thu học phí đợt 2 đối với các lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18.3 tại Hà Nội Thông báo điểm công nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 17 lần 2 tại TP. Hồ Chí Minh (Lớp học Thứ 7, Chủ nhật)