Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 30

Lượt truy cập: 11243189

Thông báo điểm xét Công nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 2 tại Hà Nội (Lớp học tối)

Chi tiết xem tại file đính kèm

Các tin khác

Thông báo về điều kiện dự thi môn Kỹ năng của luật sư trong lĩnh vực đầu tư quốc tế Lớp đào tạo nghề luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khoá I tại Hà Nội Thông báo thay đổi lịch học lớp đào tạo nghề công chứng khóa 19 tại tỉnh Quảng Bình Thông báo bảng điểm xét công nhận tốt nghiệp lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18.1 tại TP. Hà Nội (lớp Thứ Bảy, Chủ Nhật) Thông báo về lịch tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 1 và Lớp đào tạo nghề công chứng khoá 19 lần 1 tại Hà Nội (Lớp học Thứ 7, Chủ nhật) Quyết định công nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề thừa phát lại khoá 2 tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo phòng thi tốt nghiệp lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18 lần 2 (lớp học tối từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) tại TP. Hà Nội Thông báo điểm họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 2 tại Hà Nội (Lớp học buổi tối) Thông báo điểm họp xét công nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề công chứng khoá 19 lần 1 tại Hà Nội Thông báo nhập học Lớp đào tạo nghề đấu giá khoá 10 lần 1 tại Hà Nội Thông báo tuyển sinh khoá 2 Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế năm 2018