Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 5

Lượt truy cập: 9025559

Thông báo về thay đổi lịch thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 3 tại Hà Nội (Lớp học buổi tối)

Chi tiết xem tại file đính kèm

Các tin khác

Thông báo về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đối với Lớp đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa II năm 2018 Thông báo về việc thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề công chứng khoá 19 lần 2 tại Hà Nội Thông báo về thay đổi lịch học đối với các lớp đào tạo tại Học viện Tư pháp Thông báo về việc thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 2 tại Hà Nội (Lớp học Thứ Bảy, Chủ nhật) Thông báo về việc thay đổi lịch khai giảng Lớp đào tạo nghề công chứng khoá 20 lần 2 (Lớp học thứ Bảy, Chủ nhật) tại Hà Nội Thông báo về việc thay đổi lịch học Lớp đào tạo nghề thừa phát lại khoá 3 tại tỉnh Hậu Giang Thông báo điểm công nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề công chứng khoá 19 tại Huế Thông báo điểm xét công nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18.2 (Lớp học thứ Bảy, Chủ nhật) tại thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về điều kiện dự thi môn (DSCB1) Kỹ năng của luật sư trong vụ việc dân sự (Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khoá 1 tại Hà Nội) Thông báo về việc thay đổi lịch thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 đợt 2 và lịch học Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 19.2 tại Hà Nội (Lớp học ngày thứ Bảy và Chủ nhật)