Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 277

Lượt truy cập: 11175083

Thông báo danh sách và sơ đồ phòng thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 18.3 tại TP HCM

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm

Các tin khác

Thông báo lịch bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa 18 và lớp đào tạo nghề thừa phát lại khóa 3 tại Hà Nội Thông báo về việc thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 3 tại TP. Hồ Chí Minh (Lớp học buổi tối) Thông báo lịch bế giảng lớp đào tạo nghề công chứng khóa 19 tại Quảng Bình Thông báo về lịch bế giảng Lớp đào tạo nghề công chứng khoá 19 lần 2 tại Hà Nội Thông báo bảng điểm xét công nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 3 tại Hà Nội (Lớp học buổi tối) Thông báo về việc chuyển nguyện vọng đăng ký học phần chuyên sâu Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 19 lần 1 tại Hà Nội (Lớp học buổi tối) Thông báo về việc thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 3 tại Hà Nội (Lớp học Thứ 7, Chủ nhật) Thông báo về tham dự Lễ hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam Thông báo về điều kiện dự thi môn Kỹ năng của luật sư trong lĩnh vực thương mại điện tử - Lớp đào tạo nghề luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khoá 1 tại Hà Nội Thông báo về điều kiện dự thi môn (DSCB2) Kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên trong giải quyết vụ việc dân sự - Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khoá 1 tại Hà Nội