Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 3

Lượt truy cập: 12115182

Thông báo về lịch tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo nghề công chứng khoá 21 tại TP. Đà Nẵng (Lớp học tối Thứ Sáu, ngày Thứ Bảy và Chủ nhật)

Chi tiết xem tại file đính kèm
File đính kèm