Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 186

Lượt truy cập: 16362237

Thông báo về việc thay đổi lịch bế giảng Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 19 lần 3 tại TP. Hà Nội (Lớp học tối) và Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 19 lần 3 tại TP. Hồ Chí Minh (Lớp học tối)

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm