Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 105

Lượt truy cập: 43067801

Thông báo nhập học Lớp Đào tạo nghề luật sư khóa 24 năm 2022 tại tỉnh Hậu Giang (nhận hồ sơ bổ sung đến ngày nhập học)

Chi tiết xem File đính kèm

Các tin khác

Thông báo nhập học Lớp Đào tạo nghề công chứng khóa 25 năm 2022 tại tỉnh Hậu Giang (nhận hồ sơ bổ sung đến ngày nhập học) Thông báo nhập học Lớp Đào tạo nghề công chứng khóa 25 năm 2022 tại tỉnh Đắk Lắk (nhận hồ sơ bổ sung đến ngày nhập học) Thông báo nhập học Lớp Đào tạo nghề Thừa phát lại khóa 7 năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh (nhận hồ sơ bổ sung đến ngày khai giảng) Thông báo nhập học Lớp Đào tạo nghề đấu giá khóa 14 năm 2022 tại TP. Hà Nội (nhận hồ sơ bổ sung đến ngày khai giảng) Thông báo nhập học Lớp học buổi tối - Đào tạo nghề công chứng khóa 25 lần 1 năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo nhập học Lớp học buổi tối - Đào tạo nghề luật sư khóa 24 lần 1 năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo nhập học Lớp Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khóa 6 lần 1 học ngày thứ Bảy và Chủ nhật tại TP. Hồ Chí Minh (nhận hồ sơ bổ sung đến ngày nhập học) Thông báo nhập học Lớp T7, CN - Đào tạo nghề công chứng khóa 25 lần 1 năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh (nhận hồ sơ bổ sung đến ngày nhập học) Thông báo nhập học Lớp T7, CN - Đào tạo nghề luật sư khóa 24 lần 1 năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo nhập học Lớp Đào tạo nghề luật sư khóa 24 lần 1 năm 2022 tại TP. Hà Nội (nhận hồ sơ bổ sung đến ngày nhập học)