Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 36

Lượt truy cập: 6608579

Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề đấu giá khóa 9 tại TP. Đà Nẵng

BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
Số: 05/TB - HVTP
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  

        Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

 
THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Lớp Đào tạo nghề Đấu giá khóa 9 tại TP. Đà Nẵng
 

Triển khai Kế hoạch đào tạo năm 2017, trên cơ sở kết luận của Hội đồng xét tuyển lớp đào tạo nghề Đấu giá khóa 9 tại TP. Đà Nẵng họp ngày 04/01/2017,  Học viện Tư pháp tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển lớp đào tạo nghề Đấu giá khoá 9 năm 2017 (có danh sách kèm theo) tại thành phố Đà Nẵng như sau:
1. Thời gian nhập học: Ngày 17/02/2017: Buổi sáng từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 30’; Buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’.
2. Địa điểm nhập học: Trường Cao đẳng Lạc Việt - Số 46 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
3. Thời gian khai giảng khóa học: Sáng ngày 18/02/2017 (Thứ Bảy).
4. Thời gian học: Bắt đầu học từ ngày 18/02/2017.
5. Học phí:
Học phí 2.150.000đ/học viên/tháng x 03 tháng = 6.450.000/khoá học, học viên nộp một lần cho toàn khoá vào ngày nhập học.
Mức học phí trên chưa bao gồm chi phí mở lớp tại TP. Đà Nẵng.
Học viên có thể đóng học phí theo một trong các phương thức sau:
- Bằng tiền mặt: Nộp khi làm thủ tục nhập học;
- Bằng chuyển khoản: Chuyển khoản trước khi nhập học vào tài khoản của Học viện Tư pháp số 141 020 602 183 1 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội. Đề nghị ghi rõ nội dung: “Họ và tên học viên đóng tiền; học phí Lớp đào tạo nghề Đấu giá khóa 9 lớp học thứ Bảy, Chủ nhật tại TP. Đà Nẵng”. Khi nhập học mang theo Giấy chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục;
6. Lưu ý khi nhập học:
- Học viên bổ sung những giấy tờ/ảnh, bản sao bằng cử nhân luật còn thiếu trong hồ sơ khi nhập học (đối với trường hợp còn thiếu).
- Học viên tự túc tiền ăn, tiền ở, tiền tài liệu học tập
- Học viên đã nhập học, nếu không tiếp tục theo học thì không được rút lại học phí./
Nơi nhận:
- Học viên;
- Lãnh đạo HVTP (thay b/cáo);
- Trường Cao đẳng Lạc Việt ( để phối hợp);
- Các đơn vị: KĐTCCV&CCDK, TCKT (để phối hợp);
- Lưu: VT, PĐT&CTHV (HSCV).
 
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ
CÔNG TÁC HỌC VIÊN
Đã ký
Trần Minh Tiến