Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 12

Lượt truy cập: 22405438

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề đấu giá khóa 11 năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết thông tin "THÔNG BÁO TUYỂN SINH" và "Danh sách ứng viên đã nộp hồ sơ đăng ký nhưng chưa đủ điều kiện hồ sơ" tại tập tin đính kèm
Mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển
Mẫu đơn xác nhận thời gian công tác