Đang online: 19

Lượt truy cập: 13564530

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức:
- Trưởng khoa
- Các Phó Trưởng khoa;
- Các Bộ môn của khoa;
- Các cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Đội ngũ viên chức, giảng viên:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
KHOA ĐÀO TẠO CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP KHÁC Phạm Thị Thuý Hồng P.Trưởng khoa (PTr)
Nguyễn Thị Thu Hồng Trưởng bộ môn
Lại Thị Bích Ngà Phó Trưởng bộ môn
Lê Thị Hương Giang Giảng viên
Hà Thị Thúy Ngọc Chuyên viên
Lê Thị Trang Chuyên viên