Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 682

Lượt truy cập: 19228229

Tổ chức Tọa đàm “Tìm hiểu về tranh tụng dân sự tại Hoa Kỳ”

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác với Dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế do Chính phủ Hoa kỳ tài trợ thông qua cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID, ngày 5/12/2011, Học viện Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm “Tìm hiểu về tranh tụng dân sự tại Hoa Kỳ”
Tọa đàm “Tìm hiểu về tranh tụng dân sự tại Hoa Kỳ” là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác năm 2012 (Năm tài chính Hoa Kỳ được tính từ 01/10 đến hết 30/9 năm sau). Nội dung của buổi tọa đàm do Giáo sư Nguyễn Xuân Thảo – giảng viên trường Luật SMU, Dedman Hoa Kỳ đảm nhiệm. Bằng kỹ năng thuyết trình đầy kinh nghiệm cộng với khối kiến thức sâu rộng, Giáo sư Nguyễn Xuân Thảo đã truyền tải đến các đại biểu khá nhiều nội dung liên quan đến tranh tụng dân sự tại Hoa Kỳ. Nhiều câu hỏi được các đại biểu tham dự đưa ra nhằm tìm hiểu rõ hơn về hoạt động tranh tụng tại Hoa Kỳ cũng được Giáo sư giải đáp rất nhiệt tình.
Tiếp theo hoạt động này, ngày 07/12/2011, Học viện Tư pháp tiếp tục tổ chức Tọa đàm “Tìm hiểu tranh tụng hình sự tại Hoa Kỳ”. Tọa đàm do Giáo sư William Bridge – giảng viên Trường Luật SMU, Dedman Hoa Kỳ đảm nhiệm.