Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 153

Lượt truy cập: 19080987

Tọa đàm “Tìm hiểu về hệ thống tư pháp Hoa Kỳ”

Tiếp theo buổi Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo luật sư tại Hoa Kỳ” được tổ chức được tổ chức ngày 9/6/2011 tại Học viện Tư pháp, ngày 4/8/2011, Học viện Tư pháp tiếp tục tổ chức buổi Tọa đàm “Tìm hiểu về hệ thống tư pháp Hoa Kỳ”. Tham dự buổi tọa đàm là ông Dan Rathbun – Giám đốc Dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về Hội nhập kinh tế quốc tế do Hoa Kỳ tài trợ, ông J.Clifford Wallace – nguyên chánh án tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ và các giảng viên, học viên của Học viện Tư pháp.
Tại buổi tọa đàm, ông J.Clifford Wallace đã giới thiệu khái quát về hệ thống tư pháp, nguyên tắc cơ bản của hoạt động tư pháp của Hoa Kỳ và sơ lược về cải cách tư pháp của Hoa Kỳ cũng như kinh nghiệm của một số nước tiêu biểu. Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm đã thảo luận, trao đổi và đặt nhiều câu hỏi với các nội dung về mối quan hệ giữa Luật sư và Thẩm phán trong tác nghiệp, về hoạt động đào tạo Thẩm phán, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn trở thành Thẩm phán và thực tế hành nghề thẩm phán tại Hoa Kỳ.
Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu tham dự đã thu nhận được nhiều kiến thức liên quan đến hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Thông qua buổi tọa đàm này, Học viện Tư pháp có thể sẽ học tập được một số kinh nghiệm liên quan đến nhiệm vụ đào tạo mà Học viện được giao.