Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 114

Lượt truy cập: 19078659

Tổ chức Hội thảo “Các kiến thức và kinh nghiệm cơ bản về kiểm định và cải thiện chất lượng đào tạo”

Thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2011-2012 giữa Học viện Tư pháp và Dự án Phát triển Tư pháp và sự tham gia từ cơ sở (JUDGE), ngày 8 và 9/9/2011, Học viện và Dự án đã phối hợp tổ chức hội thảo “Các kiến thức và kinh nghiệm cơ bản về kiểm định và cải thiện chất lượng đào tạo” tại thành phố Hải Phòng. Hội thảo do TS. George Richardson, Phó Giáo sư, Phòng giáo dục bậc cao, Khoa Sư phạm, trường Đại học Alberta, Canada và TS. Lê Mai Anh, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp đồng chủ trì, cùng với sự tham gia của khoảng 25 giảng viên, chuyên viên của Học viện.
Hội thảo được tổ chức nhằm trang bị cho HVTP kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm định và cải thiện chất lượng đào tạo; nâng cao nhận thức và năng lực về kiến thức và kỹ năng của các cán bộ lãnh đạo và quản lý của HVTP liên quan đến việc xây dựng và triển khai thực hiện các hệ thống kiểm định và cải thiện chất lượng đào tạo…
 
Hội thảo được tiến hành dựa trên phương pháp tương tác cao giữa những người tham gia và điều hành hội thảo, trong đó việc thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, trình bày kết quả thảo luận được các thành viên tham gia tích cực. Hội thảo là hoạt động đầu tiên của trong năm kéo dài của Dự án với Học viện Tư pháp, cũng là hoạt động mở đầu cho một loạt các hoạt động về kiểm định và cải thiện chất lượng đào tạo trong kế hoạch hợp tác giữa Học viện và Dự án.
Trần Thị Ngọc Liên