Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 571

Lượt truy cập: 19226678

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC HỌC VIỆN TƯ PHÁP TẠI CANADA

Trong khuôn khổ Dự án phát triển tư pháp và sự tham gia từ cơ sở (Dự án JUDGE), từ ngày 29/10/2011, Học viện Tư pháp đã cử đoàn công tác do TS. Phan Chí Hiếu - Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn sang làm việc tại Đại học Alberta (thành phố Edmonton, bang Alberta, Canada).
Với mục tiêu nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Học viện Tư pháp về kiểm định chất lượng đào tạo, chuyến đi của đoàn công tác nhằm làm rõ các nội dung liên quan đến đánh giá chất lượng và kiểm soát chất lượng: (i) tầm nhìn, mục tiêu sứ mệnh của cơ sở đào tạo, (ii) chiến lược, chương trình, kế hoạch đánh giá và kiểm soát chất lượng nhằm thực hiện mục tiêu, sứ mệnh của cơ sở đào tạo; (iii) các tiêu chuẩn, công cụ đánh giá; (iv) vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá giảng viên; (v) Sổ tay kiểm định chất lượng.
Trong thời gian thăm và làm việc trên nước bạn, đoàn luôn nhận được những chia sẻ từ các chuyên gia Canada về những kinh nghiệm quý báu trong tổ chức chương trình đào tạo liên quan tới các đối tượng cần được quan tâm đặc biệt như người dân tộc thiểu số, người tàn tật; vấn đề giới trong quản trị đào tạo và tăng cường lồng ghép giới trong các lĩnh vực liên quan. Ngoài ra, đoàn còn tiếp xúc với các Thẩm phán cao cấp của bang Alberta để thu nhận thêm một số thông tin đáng lưu tâm về vấn đề bổ nhiệm Thẩm phán từ đội ngũ luật sư đang hành nghề cũng như phương thức đào tạo lại Thẩm phán. Đoàn còn tới thăm Khoa Luật Đại học Alberta và Tòa án thành phố Edmonton, bang Alberta, Canada.
Đoàn sẽ về đến Việt Nam ngày 7/10/2011. Nhiều kinh nghiệm quốc tế quý báu mà đoàn được tiếp cận sẽ có thể được thử nghiệm để xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện trong thời gian tới.