Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 22

Lượt truy cập: 22406532

Ký kết thoả thuận sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật Pháp

Ngày 4/7/2011, tại trụ sở Học viện Tư pháp đã diễn ra lễ ký kết biên bản thoả thuận về việc sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử pháp luật Pháp giữa Nhà pháp luật Việt – Pháp và Học viện Tư pháp.
Theo đó, Học viện Tư pháp được truy cập miễn phí các cơ sở dữ liệu pháp luật Pháp: Dalloz.fr; Navis Francis Lefebvre và Đại học luật Pháp ngữ kỹ thuật số (UNJF). Nhà pháp luật Việt - Pháp có trách nhiệm hỗ trợ Học viện Tư pháp về mặt kỹ thuật và hướng dẫn cách thức sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật của Pháp, hỗ trợ về mặt pháp lý nhằm giúp Học viện Tư pháp nâng cao hiểu biết những vấn đề quan tâm thông qua cơ sở dữ liệu pháp luật của Pháp và giải đáp các câu hỏi cụ thể về pháp luật Pháp.
            Thoả thuận được ký cho năm 2011 và mặc nhiên được gia hạn cho các năm 2012 và 2013. Hết thời hạn đó, hai bên ký thoả thuận mới.