Đang online: 1614

Lượt truy cập: 16297226

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức:
- Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng;
- Các viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

Đội ngũ cán bộ, viên chức:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
PHÒNG QUẢN TRỊ
 
Nguyễn Ngọc Dũng Trưởng phòng
Nguyễn Minh Chính P.Trưởng phòng
Lê Quốc Hoa Lái xe
Nguyễn Thị Hà Nhân viên
Đào Thị Đăng Nhân viên
Hà Văn Tuân Nhân viên
Nguyễn Đình Xuyên Bảo vệ
Nguyễn Hữu Khương Bảo vệ
Đinh Nguyên Vỹ Bảo vệ
Vũ Văn Xuân Bảo vệ
Bùi Văn Minh Kế toán viên
Nguyễn Văn Thức Nhân viên
Bùi Thu Yến Chuyên viên