Đang online: 27

Lượt truy cập: 33458726

Giới thiệu

I. Giới thiệu chung
Phòng Quản trị được thành lập theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.
II. Chức  năng cơ bản
1. Quản lý hạ tầng cơ sở của Học viện bao gồm: đất đai, nhà cửa, lớp học, phòng làm việc, hội trường, vườn hoa, cây cảnh, hệ thống giao thông nội bộ, phần nhà; Quy hoạch và thực hiện công tác trồng và cắt tỉa cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, các thảm cỏ đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong toàn trường;
2. Lập kế hoạch, giám sát sửa chữa nhỏ nhằm duy trì chức năng, chống xuống cấp của cơ sở hạ tầng được quản lý. Lập kế hoạch sữa chữa và mua sắm đồ gỗ, trang bị nội thất, đảm bảo tiện nghi phòng ốc phục vụ cho công tác và học tập của viên chức và sinh viên toàn trường. Phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng & Quản lý dự án, Ban Quản lý công trình thực hiện tốt công tác quy hoạch và tham gia quản lý xây dựng các công trình của Học viện;
3. Tổ chức mua sắm các trang thiết bị nội thất theo yêu cầu của các đơn vị trong trường. Lập kế hoạch thường xuyên tu bổ, sữa chữa cơ sở vật chất của trường phục vụ cho công tác Đào tạo và NCKH;
4. Quản lý và cho thuê ký túc xá Học viện theo quy định.
III. Cơ cấu tổ chức
1. Trưởng phòng
2. Phó trưởng phòng
3. Viên chức và người lao động
IV. Lãnh đạo qua các thời kỳ
1. Trưởng phòng và tương đương
  • Đ/c Nguyễn Thanh Tú (1998 -2003)
  • Đ/c Bùi Đăng Hùng (2003 - 2013)
  • Đ/c Nguyễn Ngọc Dũng (từ 2013 đến nay)
2. Phó Trưởng phòng
Đ/c Nguyễn Minh Chính (từ 2003 đến nay).
V. Thành tích đạt được
- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc các năm: 2008, 2015.
- Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp các năm: 2000, 2001.