Thông báo về việc mở lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 18 năm 2017 tại thành phố Cần Thơ

Thời gian mở lớp: Tháng 9/2017

Xem thông tin chi tiết tại file đính kèm