Thông báo tuyển sinh Lớp trung cấp lý luận chính trị - Hành chính năm 2019

Lớp mở tại Hà Nội khai giảng ngày 30/3/2019. Lớp mở tại thành phố Hồ Chí Minh khai giảng ngày 06/4/2019

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm