Thông báo nhập học Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 22 tại Hà Nội (bao gồm cả hồ sơ nộp bổ sung)

Lớp học buổi tối nhập học vào ngày 14,15/5/2020

Lớp học T7, CN nhập học vào ngày 23, 24/5/2020

Xem Danh sách lớp tại tập tin đính kèm