Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề luật sư năm 2020 tại Sóc Trăng

Hạn nộp hồ sơ hết ngày 15/11/2020

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm