Thông báo tuyển sinh Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khóa 5 tại Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ hết ngày 30/11/2020

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm